Ekspert radzi

Jak poprawnie wypełnić formularz PCC-3 po zakupie samochodu?

Formularz PCC-3 jest używany w Polsce do zgłoszenia opodatkowania nabycia pojazdu. Osoba, która zakupi używany pojazd od osoby fizycznej na umowę kupna sprzedaży samochodu ma 14dni od daty zawarcia umowy na zgłoszenie i opłacenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych. Wartość podatku w przypadku samochodu używanego wynosi 2% od jego wartości rynkowej.
Inaczej wygląda sytuacja jak kupujemy samochód od przedsiębiorcy używany na fakturę „vat marża” lub „fakturę vat 23%”.Jeżeli kupiłeś samochód nowy prosto z salonu również nie musisz się martwić o zapłatę podatku ponieważ jest on wliczony już w cenę zakupu pojazdu.

Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące poprawnego wypełnienia tego formularza:


Jak wypełnić PCC-3 po zakupie samochodu:

 1. Dane Nabywcy – Wprowadź swoje pełne dane, w tym imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
 2. Dane Sprzedającego – Wprowadź dane osoby sprzedającej lub firmy, od której zakupiłeś samochód, w tym imię, nazwisko, NIP (jeśli to firma), adres,
 3. Dane Pojazdu – Opisz pojazd, którego zakup dotyczy: marka, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny,
 4. Rodzaj Umowy – Wybierz odpowiednią opcję dotyczącą rodzaju transakcji (np., umowa kupna-sprzedaży),
 5. Cena Transakcyjna – Wprowadź cenę, za jaką zakupiłeś pojazd. To kwota, od której obliczony zostanie podatek,
 6. Stawka Podatkowa – Wybierz odpowiednią stawkę podatkową, która wynosi obecnie 2% od wartości pojazdu,
 7. Podatek Odniesienia – Jeśli zakup to umowa sprzedaży, podatek będzie naliczany od wartości umownej. W przypadku darowizny, może to być wartość rzeczy na dzień dokonania czynności,
 8. Podatek Należny – System automatycznie obliczy podatek na podstawie wprowadzonych danych,
 9. Podpis – Podpisz formularz na ostatniej stronie, w miejscu oznaczonym do podpisu,
 10. Załączniki – Dołącz kopię umowy kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający transakcję. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zakup był związany z prowadzoną działalnością, dołącz fakturę VAT,
 11. Odesłanie – Dostarcz wypełniony formularz do właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Ważne Wskazówki:
• Starannie sprawdź wszystkie dane podane w formularzu, upewniając się, że są zgodne z prawdą.
• Przesłanie formularza do urzędu skarbowego w terminie jest kluczowe, aby uniknąć ewentualnych kar.

Pamiętaj, że dokładne wypełnienie formularza PCC-3 i terminowe dostarczenie go do urzędu skarbowego to ważne kroki w procesie zakupu samochodu. W razie wątpliwości skonsultuj się z doradcą podatkowym lub pracownikiem urzędu skarbowego. Zerknij również na to co warto zrobić zaraz po zakupie auta.

Menu