Ekspert radzi

Ubezpieczenie gap

Gap ubezpieczenie – co to jest i czy warto?

Zakup samochodu z salonu zawsze wiąże się z wydawaniem pieniędzy w dużych ilościach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wartość nowo zakupionego samochodu spada w drastycznym tempie. Według szacunków, w ciągu pierwszych 3 lat może być to nawet 40-50% wartości rynkowej. Związane jest to oczywiście z eksploatacją samochodu, dlatego w tym przypadku bardzo rozsądnym rozwiązaniem okazuje się ubezpieczenie GAP. Czym jest takie ubezpieczenie i dlaczego decydują się na nie osoby kupujące samochód na kredyt lub biorące go w leasing?

Czym jest ubezpieczenie GAP i przed czym chroni?

Guaranteed Auto Protection to ubezpieczenie od straty finansowej. Jest to zatem ochrona konsumenta przed poniesieniem strat, na wypadek szkody całkowitej. Mianem szkody całkowitej nazywamy sytuację, w której samochód zostanie skradziony, uszkodzony lub zniszczony do tego stopnia, że niemożliwe będzie jego dalsze użytkowanie. Jeżeli koszt naprawy samochodu przekracza 70% jego wartości rynkowej, to wówczas można mówić o szkodzie całkowitej.

To właśnie do takich sytuacji powstało ubezpieczenie GAP, które ma za zadanie chronić kredytobiorcę lub leasingobiorcę, na których ciąży zadłużenie. Warto jednocześnie podkreślić, że ubezpieczenie GAP kierowane jest także do standardowych konsumentów, którzy nie wzięli na kupiony samochód kredytu lub go nie leasingują.

Należy zaznaczyć, iż wyróżniamy trzy różne rodzaje ubezpieczenia GAP, takie jak:

  • GAP indeksowy – zapewnia odszkodowanie na poziomie 20-30% wartości rynkowej w dniu zdarzenia, dlatego jest to najczęściej wybierana opcja.
  • GAP fakturowy – ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia pokrycie różnicy pomiędzy wartością zakupu nowego auta a wartością rynkową samochodu z dnia szkody całkowitej.
  • GAP finansowy – opcja skierowana do leasingobiorców, ponieważ pokrywa różnicę pomiędzy kwotą leasingu pozostałą do spłaty w dni zdarzenia a wartością rynkową pojazdu.

Jakie pojazdy mogą zostać objęte ubezpieczeniem GAP?

Warto podkreślić, że ubezpieczenie GAP nie jest skierowane tylko i wyłącznie dla właściciel nowych samochodów prosto z salonu. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmować może także pojazdy zabytkowe, pojazdy specjalne oraz używane do celów specjalnych, motocykle, quady, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy ciężarowe i rolnicze, które są leasingowane.

Oznacza to, że ubezpieczeniem GAP mogą być objęte różnorakie pojazdy, dzięki czemu każdy kierowca może być zabezpieczony przed utratą zainwestowanych pieniędzy. Rozwiązanie to cieszy się dziś rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób decydujących się na zakup nowego samochodu z salonu.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP i w trakcie których wyjątków polisa nie zadziała?

Koszt polisy GAP uzależniony jest od wartości pojazdu w skali roku i zazwyczaj to około 0,4%-1,2%. Dlatego też wysokość składki uzależniona jest od wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy. Stawki składki ubezpieczenia OC, a także liczby miesięcy okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Warto podkreślić, że polisa GAP może nie zadziałać, w przypadkach takich jak: celowe działanie użytkownika pojazdu (wyraźne niedbalstwo). Kierowca zniszczonego samochodu był w stanie nietrzeźwym. Samochód służył jako narzędzie przestępstwa, lub gdy szkoda całkowita została wyrządzona przez kierowcę, który w danym momencie nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

Podsumowując, ubezpieczenie GAP jest doskonałym sposobem na zabezpieczenie swojego kapitału. Rozwiązanie to jest szczególnie często wybierane przez kierowców, którzy wzięli na nowy samochód kredyt, lub są jego leasingobiorcami.

Menu