Ekspert radzi

Rzeczoznawca samochodowy

Czym zajmuje się rzeczoznawca samochodowy

Z powodu wykonywanego zajęcia (testy, diagnoza i opiniowanie aut przed zakupem) często jesteśmy utożsamiani przez naszych Klientów z rzeczoznawcami samochodowymi. I chociaż rzeczywiście znamy się na rzeczy, to zakres obowiązków mamy trochę inny. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć Wam, na czym polega zawód rzeczoznawcy w zakresie motoryzacji.

Rzeczoznawca samochodowy to zawód regulowany

Oznacza to, że by wykonywać tę pracę, trzeba uzyskać uprawnienia i spełnić określone prawem wymogi. Wymagania te, zdefiniowane ustawowo, to:

  • minimum średnie wykształcenie,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w motoryzacji lub ukończenie studiów o kierunku związanym z motoryzacją,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii A, B oraz C lub C1,
  • niekaralność (za przestępstwa umyślne),
  • posiadanie akredytowanego certyfikatu,
  • wpis do listy rzeczoznawców samochodowych.

Gdzie pracują rzeczoznawcy samochodowi?

Rzeczoznawca taki zajmuje się opiniowaniem oraz przygotowywaniem ekspertyz z dziedziny motoryzacji. Najczęściej rzeczoznawcy samochodowi pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz pełnią rolę biegłych sądowych. Wyceniają szkody komunikacyjne, określają wartość aut oraz koszt ich napraw. Mogą również wykonywać badania diagnostyczne samochodów. Szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu trwa półtora roku, a jego koszt to około 30 000 zł. Z usług certyfikowanych rzeczoznawców korzystają również klienci indywidualni – ale z racji na wysokie koszty usług, niewiele osób jest w stanie sobie na to sobie pozwolić.

W EkspertCar działamy niczym profesjonalni rzeczoznawcy – ale nasze usługi są znacznie tańsze. Sprawdź nasz cennik i przekonaj się sam.

Menu